Fare for takras og glatte fortau

Fare for takras og glatte fortau

Har du som huseier husket å varsle og sikre offentlig sted mot snøras fra tak?

Væromslag og mildere temperaturer fører til at snø og is på hustak faller på bakken. Da kan det være risikosport å ferdes på bakken under taket, med mindre du har varslet og sikret området godt.

Huseier har ansvar for å sikre mot snøras. § 12 i Molde kommune sine politivedteker sier:

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Huseier har også plikt til å strø fortauene sine. § 17 i Molde kommune sine politivedtekter sier:

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor tidligere Molde kommune plikter å strø fortauset utenfor eiendommen når det er glatt.

Takk til dere huseiere som sørger for god varsling, sikring og strøing!

 

Bygning merket med Fare for takras-skilt. Foto. - Klikk for stort bilde