Evakuering av beboere i Eresfjord oppheves tidligst fredag rundt lunsjtid

Evakuering av beboere i Eresfjord oppheves tidligst fredag rundt lunsjtid

NVE har i ettermiddag hatt en befaring av Dokkelva i samarbeid med Molde kommune Det er fortsatt mye vann i elva. Vannet er farget og elva drar med seg mye masser.

- NVE forventer en flomtopp i kveld med minkende vannstand gjennom natten på grunn av redusert nedbør og synkende temperatur. De anbefaler fortsatt evakuering av de 44 personene som måtte forlate hjemmene sine sent i går kveld. Det opplyser ordfører Torgeir Dahl som leder kriseledelsen i Molde kommune.

Kommunen støtter seg til anbefalingen fra NVE og opprettholder evakueringen. Kommunen vil følge med vannstanden gjennom natten. I samråd med NVE vil kommunen ta en ny beslutning om evakueringen kan avsluttes rundt lunsjtid fredag. Beslutningen blir da basert på værprognose og vannstandsutviklingen.

Ingen alvorlige skader så langt i Molde

Ekstremværet Gyda har bidratt til en rekke hendelser rundt om i kommunen gjennom det siste døgnet, og vannstanden er rekordhøy i en rekke elveløp.
-Til tross for dette så har vi så langt ikke fått melding om alvorlige skader, opplyser ordføreren. Situasjonen følges kontinuerlig av kommunens driftspersonell