Endringar i kulturtilskot i Molde kommune

Endringar i kulturtilskot i Molde kommune

Ordningane med kulturmidlar med tilskot til frivillige organisasjonar blir endra fra og med 2021.

Hovudutvalg for oppvekst, kultur og velferd vedtok i desember at tilskotsordningane som i ein overgangsperiode berre skulle gjelde for tidlegare Nesset og Molde kommunar, no skal gjelde for heile kommunen. Det betyr at alle organisasjonar og lag i Molde kommune no kan søkje på desse ordningane. 

Les meir  https://www.molde.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/

Søknadsfristen er 1.mai.

 

I vedtaket heiter det:

I tråd med vedtak i kommunestyresak 17/19 videreføres praksis med bygg og baneleie slik dette ble

gjennomført i 2019 i tidligere Nesset, Midsund og Molde kommuner, også i 2021.

Kulturtilskuddsordningen samkjøres og gjelder for hele kommunen, etter modell fra tidligere Molde

Kommune.