Elva i Vistdalen er ryddet for trær

Elva Visa er nå ryddet for trær etter at Molde kommune satte i gang med oppryddingsarbeid i elva lørdag morgen.

-Det var muligheten for ytterligere skade som følge av mye nedbør fra mandag som gjorde at vi satte i gang strakstiltak i Vistdalen, sier kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen. Arbeidet med å fjerne skredmasser fortsetter utover dagen.

I samarbeid med NVE holder Molde kommune situasjonen i bygda under forløpende oppsikt. Blant annet vurderes nye bekkeløp som har oppstått etter rasene, samt mulig flomvassføring i Visa. Det er meldt store nedbørsmengder over helga, med farevarsel på oransje nivå for jordskred i delar av Møre og Romsdal.

Ansamling av trær i elva Visa - Klikk for stort bildeStore mengder trær samlet seg i elveløpet i Vistdalen etter jordskredene sist søndag Molde kommune Elva Visa ryddet for trær og masser. - Klikk for stort bildeMolde kommune ryddet elva Visa for trær og masser lørdag 5. august. Molde kommune Haug med trær etter opprydding i elva Visa. - Klikk for stort bildeStore mengder trær er ryddet bort fra elva Visa. Det er meldt store nedbørsmengder over helga, og fjerning av trær fra elveløpet skal redusere sjansene for flomskader i bygda. Molde kommune