Ekstremværet Gyda: Slik forbereder Molde kommune seg på uværet

Ekstremværet Gyda: Slik forbereder Molde kommune seg på uværet

Molde kommune forbereder seg på en spesiell værsituasjon de kommende dagene med ekstremt store nedbørsmengder, sterk vind, mildvær og ekstremt stor snøskredfare. Kommunen forventer mange ras spesielt i indre deler av kommunen.

Kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen har i dag hatt en gjennomgang med blant andre Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, Molde vann og avløp KF og Molde bydrift.
- Kommunen setter krisestab fra onsdag morgen og vi jobber nå med å samordne alle ressurser, opplyser kommunedirektøren.

Molde bydrift har i dag gått over slukene langs det sentrale, kommunale veinettet, samt skrapet bort snø så å langt det lar seg gjøre. Molde bydrift og Molde vann og avløp KF vil ha alt tilgjengelig driftspersonell i beredskap de kommende dagene, både egne ansatte og innleide entreprenører.

Hold dere mest mulig inne – og ta kontakt ved behov

Kommunen ber om at innbyggerne nå sjekker sluker og rister rundt eiendommene sine, og fester eventuelle løse gjenstander.
- Utover det så håper vi at folk holder seg mest mulig i ro mens uværet pågår, og for all del unngår farlige situasjoner. Det kan være fristende å observere bølger og bekkefar mens uværet står på, men du kan sette deg selv og andre i stor fare, sier hun.

I samarbeid med Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS vil kommunen etablere en egen publikumstelefon for ekstremværet. Her kan folk melde fra om oversvømmelser, ras eller andre akutte situasjoner.
-Det er viktig at folk ringer ved behov, men det er ikke nødvendig å bruke publikumstelefonen for å melde fra om skader som ikke er akutte eller kritiske, presiserer kommunen.

Flere råd om hvordan du bør forberede deg på uværet finner du på Facebooksiden til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS