Ekstra utbetaling til deg som mottar sosialhjelp

Ekstra utbetaling til deg som mottar sosialhjelp

Du som mottar sosialhjelp fra NAV får ekstra utbetaling i desember. Du trenger ikke å gjøre noe - pengene kommer rett på konto.

15. desember bestemte Stortinget at de som får sosialhjelp i desember skal få ei ekstra utbetaling. Det er 1000 kroner per mottaker, og i tillegg 1000 kroner per barn.

Pengene utbetales fortløpende før  jul.

Du trenger ikke å gjøre noe - hvis du har rett på denne ekstra utbetalingen, så vet NAV allerede hvem du er, og det går automatisk. Du får ikke trekk i andre ordninger på grunn av denne ekstra utbetalingen.