Ekstra tilskuddspott i anledning Frivillighetens år

Ekstra tilskuddspott i anledning Frivillighetens år

Molde kommune ønsker å vise at man setter pris på all den frivillige innsatsen som våre lag og organisasjoner legger ned gjennom sine ulike aktiviteter, tiltak for praktisk tilrettelegging og tilbud til kommunens innbyggere.

I anledning Frivillighetens år 2022 er det derfor bevilget 500 000 kroner som en ekstra tilskuddspott som alle frivillige lag og organisasjoner kan søke på. Tiltak som kommer hele befolkningen til gode, eller er åpne publikumsarrangement, vil bli særlig vektlagt.

Det kan gjerne være tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter, enkle konserter eller andre typer arrangement som viser hva laget driver med.

Søknadsperioden er satt fra 1. juni og ut året, og det settes et tak på tilskuddet på 30.000 kroner. Søknader vil bli behandlet fortløpende. Tilskuddet vil bli utbetalt etter at arrangementet er gjennomført og dokumentert. I forbindelse med ferieavvikling i sommer må det påregnes litt lenger behandlingstid enn normalt.

Her kan du søke om tilskudd

Kontakt

Tove Midtbø Moe
kulturkonsulent
E-post
Mobil 948 56 292