Detaljregulering for Julsundvegen 91-93 sak 1/18 i plan- og utviklingsutvalget

Detaljregulering for Julsundvegen 91-93 sak 1/18 i plan- og utviklingsutvalget

Få tak i plan- og utviklingsutvalgets sak 1/18 under. Saken er vedlegg til kommunestyrets sak 66/19  Detaljregulering for Julsundvegen 91-93 - Sluttbehandling del 1