Deler av Moldelivegen stengt for gjennomkjøring i uke 31

Deler av Moldelivegen stengt for gjennomkjøring i uke 31

Fra og med mandag 2. august vil deler av Moldelivegen bli stengt. Vegen blir stengt for gjennomkjøring mellom krysset Aleksander Kjellands veg/Moldelivegen og krysset Fjellbruvegen/Moldelivegen. 

Årsaken til stengingen er at den skadde bruen på Moldelivegen skal utbedres og settes i stand. Alternative ruter for å krysse Moldeelva blir enten Langmyrvegen eller Øvre veg. Omkjøring vil bli skiltet. 

Bruen vil være åpen for myke trafikanter under rehabiliteringsperioden. Utbedringen planlegges gjennomført og sluttført i løpet av uke 31. 

Illustrasjon av Moldelivegen - Klikk for stort bilde