Åpent møte om mobilitet i Molde

Hvordan synes du det er å gå, sykle, reise kollektivt, være yrkessjåfør eller kjøre bil i Molde? Hvordan ønsker du at folk, varer og tjenester skal bevege seg rundt i byen vår? 

Vi inviterer til et åpent møte hvor du får muligheten til å dele hva som er viktig for deg knyttet til ferdsel i byen. Hva kan du og andre gjøre for å bidra til en trygg, attraktiv og miljøvennlig by for alle? 

Smart Molde har fått midler fra Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing «Byen som regional motor» til prosjektet Fremtidens mobilitet for å få mer kunnskap, teste og eksperimentere med tiltak for å ta tak i mobilitetsutfordringene i Molde. Molde kommune vil presentere intensjonen og planene til prosjektet i møtet. 

Vi ønsker å høre fra deg: 
•    Hva er viktig for deg i måten du beveger deg på i Molde? 
•    Hvilke tiltak ønsker du å få gjennomført? Og hvor? 

– Innspillene vil gi oss økt kunnskapsgrunnlag, og skal tas med videre i arbeidet, sier innovasjon- og endringsguide Mette Holand. 

Møtet er åpent for alle, og det trengs ingen påmelding for å delta. Det blir enkel servering.

Tid: Onsdag 23. august kl. 18.00-20.00 
Sted: InnbyggerLaben Innom, Storgt. 44 

Agenda: 

  • Velkomst og introduksjon om prosjektet Fremtidens Mobilitet ved Mette Holand fra Molde kommune og Dina Hestad og Teresia Aarskog fra cCHANGE 
  • Få innsikt i utfordringer, muligheter og planer rundt mobilitet i Molde ved Molde kommune 
  • Utforskning og diskusjon om hva du og andre bryr dere om angående hvordan vi beveger oss i Molde, inkludert hårete mål og realistiske tiltak 
  • Veien videre - Hva skal gjøres og hvordan kan du bli med videre? 

Les mer om prosjektet Fremtidens mobilitet