25.03.22: De første ukrainerne har kommet til Molde

25.03.22: De første ukrainerne har kommet til Molde

I løpet av de siste ukene har til sammen 25 ukrainere kommet til Molde. Dette er kvinner og barn som har kommet i privat regi. De bor hos slekt og venner inntil videre, og alle tilbys helsesjekk hos kommunen.  

- De blir undersøkt for tuberkulose og de får tilbud om en generell helseundersøkelse, opplyser assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge.  Det er generelt lav vaksinasjonsdekning i Ukraina. Blant annet er bare 30 prosent av befolkningen vaksinert for korona og de er i liten grad blitt vaksinert for meslinger.
-Etter hvert som flyktningene kommer får de tilbud om vaksiner, sier Hauge.

Ekstra anmodning om bosetting

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har nå kommet med en ekstra anmodning om at Molde kommune bosetter 270 flyktninger i løpet av året. Saken behandles av Molde kommunestyre 29. mars. Det opplyser enhetsleder for flyktningtjenesten, Morten Myking. Han regner med at introduksjonsordningen for de ukrainske flyktningene kommer i gang etter sommerferien. 

Mange vil leie ut bolig

Kommunen jobber også med å planlegge boliger, og både kommunale og private boliger skal tas i bruk.
-Etter at vi gikk ut med en forespørsel har over 120 personer meldt inn boliger de ønsker å leie ut. Det er virkelig imponerende, og vi må bare si tusen takk for responsen, sier Myking.
Han har selvsagt forståelse for at boligene ikke kan bli stående tomme i påvente av flyktningene.  Molde kommune ber derfor om å bli kontaktet dersom boligen leies ut til andre før det blir aktuelt å bosette ukrainere.

Stort kartleggingsarbeid

Molde kommune har god erfaring med å bosette flyktninger, men et så stort antall utfordrer selvsagt det kommunale tjenesteapparatet.
- Vi jobber med å forberede skole- og barnehagetilbudet. På dette stadiet holder vi alle muligheter åpne, både eksisterende og helt nye tilbud, opplyser kommunalsjef Ann-Mari Abelvik.