24.03.21: Påbud om hjemmekontor

24.03.21: Påbud om hjemmekontor

Molde kommune har i dag mottatt endringer i covid-19-forskriften. En av de mest sentrale endringene er påbudet om hjemmekontor.

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. De skal også dokumentere at det er gitt beskjed til ansatte om hvordan dette skal gjennomføres.  

Molde kommune har i dag oppdatert reglene for ansatte og vikarer.
- Så langt det er praktisk mulig, skal ansatte i kommunen nå jobbe hjemmefra, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Hun ber om at øvrige arbeidsgivere i kommunen følger opp forskriftsendringen med å legge til rette for hjemmekontor der det er praktisk mulig.

Forskriftsendringen trer i kraft 24. mars kl 24.00.

Les regler for ansatte og vikarer i Molde kommune (oppdatert 24.03.21)