22.03.21: Dropp handletur og besøk til Ålesundsområdet

22.03.21: Dropp handletur og besøk til Ålesundsområdet

Molde kommune anbefaler deg å droppe handleturen og andre fritidsreiser til Ålesundsområdet nå. I tillegg bør pendlere ha hjemmekontor.

Ålesund kommune har de siste dagene hatt en sterk økning av koronasmitte med mutert virusvariant. Kommunene Ålesund, Sula og Giske innførte derfor i går en lokal forskrift med strengere smitteverntiltak enn de nasjonale retningslinjene.  En rekke virksomheter er stengt ned og det er innført skjenkestopp og påbud om hjemmekontor.

Ha hjemmekontor dersom du pendler

- Dersom det er praktisk mulig, så anbefaler vi at pendlere fra Ålesund, Sula og Giske har hjemmekontor så lenge den lokale forskriften gjelder, sier kommuneoverlege Cato Innerdal. Arbeidsgivere som befinner seg i de tre berørte kommunene er pålagt å legge til rette for hjemmekontor. Arbeidsgivere i Molde er ikke underlagt det samme pålegget.

- Vi har ikke lokal forskrift i Molde, men det helt naturlig at vi anbefaler hjemmekontor for de som dag- og ukependler fra disse tre kommunene, sier kommuneoverlegen.


Unngå unødige fritidsreiser

Ålesund, Sula og Giske har ikke stengt ned butikker og varehus, men de anbefaler egne innbyggere å unngå å reise ut av egen kommune for å handle.
- De må redusere mobiliteten, og vi må gjøre det vi kan for å bidra, sier assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Molde kommune anbefaler derfor alle å unngå handleturer, besøk og andre unødige fritidsreiser til de tre kommunene. Den lokale forskriften for Ålesundsområdet gjelder fram til 11. april 2021.


Ingen nye tiltak i Molde

Smittesituasjonen i Molde har ikke samme utvikling som i Ålesund. Molde kommune har sju nye tilfeller av korona i mars måned og siste tilfelle ble registrert lørdag 13 mars. Så lenge situasjonen er stabil er det ikke aktuelt med forsterka tiltak i Molde.

- Vi følger situasjonen tett og vet at ting kan endre seg veldig fort, sier Roald Rakvåg.  Hun håper at alle gjør det de kan for å unngå spredning av smitte fra Ålesund og øvrige deler av landet nå.

Les lokal forskrift for Ålesund, Giske og Sula på Ålesund kommunens nettsider