20.09.21: Koronasmitte i hjemmetjenesten i Molde

20.09.21: Koronasmitte i hjemmetjenesten i Molde

En ansatt og tre brukere i hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgsdistrikt er bekreftet smittet av korona. Den ansatte var uvaksinert, og to av de smittede er nå innlagt på sykehus. Den ansatte er bosatt i en nabokommune.  De tre brukerne er hjemmehørende i Molde.

- Alle ansatte og brukere i hjemmetjenesten som har vært i nærkontakt med den ansatte på tirsdag eller onsdag i forrige uke, ble testet med hurtigtester på fredag. Til sammen dreier dette seg om 30 personer. Det opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal.
Ansatte og brukere skal testes igjen i dag. Så langt er altså tre brukere bekreftet smittet, og alle var fullvaksinerte.

Vil be om vaksinestatus

Innerdal viser til at kommunene så langt ikke har hatt rutiner på å sjekke hvorvidt ansatte er vaksinerte. Kommunene kan heller ikke pålegge ansatte å vaksinere seg. Molde kommune har derfor rådført seg med Helsedirektoratet om hva de kan gjøre for å unngå at dette skjer igjen.

-Kommunen kommer nå til å kartlegge vaksinasjonsstatus blant ansatte i helse og omsorgstjenesten som yter helsehjelp til pasienter. Uvaksinerte eller delvis vaksinerte blir heretter pålagt å bruke munnbind og hansker, sier Innerdal. Tiltaket er i tråd med bestemmelser i arbeidsmiljøloven og i henhold til anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Ansatte er ikke pliktige til å oppgi vaksinestatusen, men de blir ansett som uvaksinerte dersom de ikke gjør det. Det er ikke tatt stilling til hvordan innhentingen av vaksinestatusen rent praktisk skal gjennomføres.

Gjelder neppe mange ansatte

Kommuneoverlegen viser til at Molde kommune har høy vaksinasjonsdekning i befolkningen generelt.
- Vi har derfor all grunn til å anta at det ikke er snakk om så mange ansatte i helse og omsorgstjenestene som er uvaksinerte, men vi ser jo nå at det uansett kan få alvorlige konsekvenser dersom det bare er en eller et fåtall som ikke er vaksinert, sier Innerdal.

Molde kommune har 33 registrerte smittede så langt i september.
Her finner du månedlig oversikt over testede og smittede i Molde.
Se oppdaterte reglene for ansatte og vikarer i Molde kommune