20.01.21: Skjenkestoppen oppheves i Molde

20.01.21: Skjenkestoppen oppheves i Molde

I tråd med ny nasjonal forskrift, så oppheves skjenkestoppen i Molde natt til fredag 22. januar. Alkoholserveringen skal bare skje i sammenheng med matservering, og gjester kan ikke slippes inn etter klokka 22.

Molde kommune følger de nasjonale retningslinjene om skjenking siden smittesituasjonen ikke tilsier behov for strengere praksis enn det nasjonale helsemyndigheter legger opp til.