19.07.21: Ellen Lyngvær Hjelset konstitueres i stillingen som fagleder barnehage

19.07.21: Ellen Lyngvær Hjelset konstitueres i stillingen som fagleder barnehage

Styrer ved Lillekollen barnehage, Ellen Lyngvær Hjelset, er i dag blitt konstituert i stillingen som fagleder barnehage i Molde kommune. Laila Dahle, som startet som fagleder i mars i år, har sagt opp stillingen for å bli daglig leder i MoBarn.

-Det er beklagelig at Laila Dahle slutter i kommunen etter så kort tid, men det ligger ikke noe dramatikk i dette. Vi ønsker henne lykke til videre, sier  Ann-Mari Abelvik. Hun er kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd.
Hun legger til at Ellen Lyngvær Hjelset er en erfaren styrer som kjenner barnehagesektoren i Molde godt. Stillingen som fagleder lyses ut når ferieperioden er over og barnehagene er godt i gang.

Som følge av at Ellen Lyngvær Hjelset går over til fagseksjonen i en periode, er Agnes Sørensen Mjåseth konstituert i en 50% stilling som styrer ved Lillekollen barnehage.