18.01.21: Kommunedirektøren i Molde går av med pensjon

18.01.21: Kommunedirektøren i Molde går av med pensjon

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl har i dag sagt opp sin stilling og blir pensjonist fra 1. september. Han har da fylt 64 år og går av etter 13 år i topplederjobben i Molde kommune.

Arne Sverre Dahl har seks måneders oppsigelsestid, men valgte å si opp nå slik at arbeidsgiver får god tid til å rekruttere ny kommunedirektør.
-Jeg mottok oppsigelsen i dag tidlig, bekrefter ordfører Torgeir Dahl. Han beklager at Arne Sverre Dahl velger å ga av nå, men har samtidig stor forståelse for valget. Dahl og Dahl har sammen utgjort den politiske og administrative toppledelsen i Molde kommune gjennom ni år.

-Det har vært et samarbeid preget av gjensidig tillit og respekt, sier ordføreren. Han beskriver Arne Sverre Dahl som en meget dyktig leder og strateg, med en imponerende oversikt over kommunens tjenesteområder.

På grunn av ferieavvikling vil Arne Sverre Dahl ha sin siste arbeidsdag i løpet av juni.
- Jeg har hatt en svært utfordrende og givende jobb i Molde kommune, men det er en tid for alt, sier kommunedirektøren. Etter en helhetsvurdering har han valgt å benytte seg av den såkalte 85-års regelen (alder + tjenestetid), som åpner opp for at kommunedirektører kan gå av ett år før særaldersgrensen på 65 år.