11.09.21: Fire nye smittetilfeller i Molde

11.09.21: Fire nye smittetilfeller i Molde

Molde kommune har i løpet av de to siste døgnene fått melding om fire nye smittetilfeller. Den ene er elev ved Romsdal videregående skole, og vedkommende er høyst sannsynlig blitt smittet i forbindelse med valgkamparrangementet ved skolen. 

De tre øvrige tilfellene har ingen sammenheng med utbruddet ved skolen. To av dem er i samme familie. De satt i karantene da de testet positivt og er nå ført over i isolasjon. Smittesporingen er avsluttet. Det siste tilfellet er ikke koblet til denne familien. Også her er smittesporingen avsluttet.

Lørdag ettermiddag har Molde kommune 24 registrerte tilfeller av korona i løpet av september måned.
Her finner du månedlig oversikt over smittede og testede i Molde.


Roser samarbeidet med Romsdal vgs

Utbruddet ved Romsdal videregående skole har bidratt til betydelig merarbeid og bekymring for kommuneoverlegene i Molde. Det hele kunne vært unngått dersom skolevalget ble gjennomført på en måte som ivaretok smittevernet bedre.  Assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge og kommuneoverlege Cato Innerdal er imponert over håndteringa ved skolen da smitten ble oppdaget.

-Vi har hatt tett dialog med skoleledelsen, og vi er imponert over hvor raskt de fikk informert elever og foreldre og satt i gang massetesting før helga, sier de. Samtlige elever og ansatte fikk utdelt selvtester som skal tas to ganger i uka fram til høstferien. Til sammen dreier dette seg om 600 personer.

Ti elever ved Romsdal videregående skole har så langt fått bekreftet covid-19 i etterkant av skolevalget. Åtte av disse bor i Molde og to er bosatt i Hustadvika kommune. 
- Vi står fortsatt midt i utbruddet, så det er for tidlig å si noe om totalomfanget, uttaler kommuneoverlegene.