07.10.20: Elev ved Skjevik barne- og ungdomsskole er bekreftet smittet

07.10.20: Elev ved Skjevik barne- og ungdomsskole er bekreftet smittet

En elev ved 10. klassetrinn ved Skjevik barne- og ungdomsskole er bekreftet smittet av korona. De foresatte i klassen er varslet har hatt videomøte med kommunen i kveld. Elevene er umiddelbart satt i karantene og skal testes i løpet av torsdag. I tillegg har en student som er hjemme på høstferie i Molde, også fått påvist koronasmitte.  

Smittekilden til den smittede eleven ved Skjevik barne- og ungdomsskole er kjent, og har sammenheng med det pågående smitteutbruddet i Molde. Eleven har hatt nærkontakt med en smittet, og var derfor allerede satt i karantene.
- Men vedkommende var på skolen på fredag og kan dermed ha smittet medelever før høstferien, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Molde kommune setter derfor hele klassen på 22 elever, samt fire lærere og to venner i karantene.

Skal testes i morgen

Alle som nå er satt i karantene blir innkalt til teststasjonen på Nøisomhed i morgen. Foreldre og søsken til de berørte elevene trenger ikke å gå i karantene, og trenger heller ikke å testes.
-Dersom de selv har symptomer bør også de testes, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal. Det samme gjelder dersom elevene har symptomer. Da bør foreldre og søsken testes.


Hva innebærer karantenen?

Elevene kan ha vanlig kontakt med foreldre og søsken, men skal ikke ha kontakt med noen utenfor hjemmet så lenge de er i karantene. Karantenen varer i 10 dager fra den dagen de sist hadde kontakt med den smittede. Her er regler og råd til deg som er i karantene 
 

Student hjemme på høstferie

Det andre påviste tilfellet i kveld, gjelder en student som er hjemme på høstferie i Molde. Den smittede har ingen relasjon til de øvrige smittede i Molde. To nærkontakter er satt i karantene og smittesporing pågår. Molde kommune har nå i alt 37 smittede i løpet av september og oktober.
Her finner du oversikt over antall testede og positive prøver i Molde.