03.10.21: En person er død av covid-19 i Molde

03.10.21: En person er død av covid-19 i Molde

Molde kommune har i dag fått melding om et koronarelatert dødsfall. Den døde ble smittet i utbruddet i hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgsdistrikt. Dette var en eldre, fullvaksinert bruker som ble innlagt på sykehus etter å ha blitt smittet, og vedkommende døde på sykehuset.

-Dette er en veldig trist hendelse, og våre tanker går i dag til de pårørende, uttaler kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen. Dette er det første koronarelaterte dødsfallet i Molde kommune.
- Vi er i dialog med de pårørende og er tilgjengelig for dem dersom det skulle være behov for det, sier kommunedirektøren. Brukeren som døde ble smittet av en uvaksinert ansatt i hjemmetjenesten.

Har kartlagt vaksinestatus blant ansatte

- Vi jobber kontinuerlig for å unngå at våre brukere og ansatte skal bli smittet av dette viruset. De aller fleste brukere og ansatte er vaksinerte. Samtidig ser vi at dette ikke gir fullstendig beskyttelse mot å bli smittet. Derfor har vi valgt å innføre ekstra smitteverntiltak - både for å beskytte våre brukere og våre ansatte, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

En kartlegging blant ansatte innen helse og omsorg i Molde kommune viste at 92,7 prosent av de ansatte var fullvaksinert. 1,5 prosent var delvis vaksinert, mens 5,6 prosent var uvaksinert. Blant de uvaksinerte var det en vesentlig andel som ikke kan bli vaksinert som følge av graviditet.
- Det er viktig å huske på at vaksinering er frivillig. Samtidig er vi som arbeidsgiver og tjenesteyter forpliktet til å gjøre vårt beste for å beskytte våre ansatte og brukere, uttaler Innerdal.
 

Påbud om hansker og munnbind

Som følge av hendelsen har Molde kommune innført pålegg om at helsepersonell som ikke er fullvaksinerte bruker ekstra smittevernutstyr når de er i nærkontakt med pasienter. Dette gjøres både for å beskytte ansatte og brukere mot smitte.