Advarer mot farlig lek blant barn og unge

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, har fått høre om barn og ungdom i Molde som påfører seg selv blodtrykksfall. Nå advarer han mot slik lek, og ber lærere, foreldre og andre om å snakke med barna om dette.

Ukjent risiko

- Dersom blodtrykksfallet blir tilstrekkelig, så besvimer de, sier Innerdal. Han mener at det i seg selv sjelden er farlig å besvime. Blodtrykket vil normaliseres etter kort tid.

- Men barnet kan falle, og dersom den unge har en hjerte- eller karsykdom som kanskje ikke er kjent enda, kan risikoen være større, forklarer han.

Kvelning er livsfarlig

Det som bekymrer kommuneoverlegen enda mer, er lek hvor barn og ungdom stenger av lufttilførselen til hverandre, slik at de helt eller delvis mister bevisstheten.

- Dette gir høy risiko for alvorlige konsekvenser, advarer Innerdal.  Oksygenmangel vil i løpet av kort tid gi alvorlige hjerneskader eller i verste fall død.

- Jeg er heldigvis ikke kjent med om noen faktisk har forsøkt dette. Men vi vet at slik aktivitet har resultert i dødsfall andre steder, sier Innerdal.

Snakk med barna

- Jeg anbefaler at dette tas opp med barna. Jeg er klar over at dette er et budskap som kan vekke sterke følelser. Samtidig kan ikke kommunen la være å advare mot dette når vi vet at det har foregått blant barn her i Molde, sier Innerdal, som presiserer at han ikke kjenner omfanget av disse lekene.

Tips en venn Skriv ut