Politikk

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Se politiske møter på nett, se møtekalender, styrer, råd og utvalg.

Alt om politikk

Aktuelt fra kommunen

  • 06.05.2019 Velkommen til kurs om demens
    Hvordan kan du bidra til at mennesker med demens blir inkludert og involvert i lokalmiljøet? Molde kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen...
  • 26.04.2019 Vi kartlegger friluftslivsområder
    Molde kommune jobber med å kartlegge og verdsette de viktigste friluftslivsområdene i kommunen. En arbeidsgruppe har laget et utkast, og nå trenger...
  • 03.04.2019 Politiske møter i april
    Her finner du en oversikt over politiske møter i april.