959 000,- kroner til brannsikkerhet hos utsatte grupper i Molde

Komfyrbrann

I forbindelse med prosjektet Trygg hjemme har de fire deltagerkommunene Eide, Midsund, Nesset og Molde fått tildelt til sammen 1,4 millioner kroner til innkjøp av brannsikkerhetsutstyr. Midlene skal brukes til å kjøpe inn teknisk utstyr til de som har behov for dette, men ikke kan få det dekket via eksisterende ordninger.

Trygg hjemme Logo: Rogaland brann og redning IKS

Pengene er tildelt fra Gjensidigestiftelsen, etter søknad fra prosjektkoordinator Molde brann- og redningstjeneste (MBR), og er en del av «Det store brannløftet». De tildelte midlene er øremerket teknisk brannsikkerhetsutstyr slik som røykvarslere, røykvarslerbatterier med lang levetid, komfyrvakter og mobile slukkeanlegg. Molde kommune har blitt tildelt 959 000,- til dette arbeidet.

Statistikk og erfaring viser at vi har flere grupper som er spesielt utsatt og sårbare i forhold til brann; eldre hjemmeboende, personer med nedsatt fysisk eller psykisk helse, personer med rusproblem og flyktninger/innvandrere. Trygg hjemme skal bidra til å øke brannsikkerheten hos disse gruppene ved at kommunens virksomheter samarbeider om kartlegging, forebygging og tekniske tiltak. Tidligere i prosjektet har ansatte i kommunene fått opplæring og veiledning for å kunne gjennomføre en sjekk av brannsikkerheten hos sine brukere.

- Med bakgrunn i den kartleggingen de ansatte i kommunen selv har utført hos sine brukere skal vi nå bruke disse pengene på brannsikkerhetstiltak hos dem som ikke kan få behovet dekket gjennom eksisterende ordninger. Ved at de ulike kommunale enhetene samarbeider og bidrar skal vi sammen hjelpe de som trenger det mest til å få en sikrere hverdag, sier leder forebyggende avdeling i MBR Jon Børge Horneland.

Brannstatistikken viser at ni av ti som omkommer i brann dør i egen bolig. 50 % av de som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. Tre av fire som omkommer i brann er i en risikoutsatt gruppe. Forskningsrapporter er tydelig på at nøkkelen til god brannforebygging blant sårbare grupper er samarbeid mellom brannvesenet og øvrige aktører i kommunen.

Oversikt over tildelinger fra Gjensidigestiftelsen til tekniske brannforebyggende tiltak i Møre og Romsdal:

Surnadal kommune

300 000 kr

Ulstein kommune

82 500 kr

Ålesund kommune

415 600 kr

Sunndal

153 000 kr

Molde

959 000 kr

Nesset kommune

149 500 kr

Midsund kommune

166 875 kr

Eide kommune

163 275 kr

Tips en venn Skriv ut