17. mai-programmet!

Her er oversikten over 17.mai-program i Molde sentrum og distriktene.


17. mai-program for Molde sentrum

07.00 salutt fra kanonene på Reknes v/ Molde Borgervæbning.

07.00 MUSIKK GJENNOM BYENS GATER
Korpsene spiller i byens gater.
Det legges ned blomster ved minnesmerkene over Krigens Falne og Aleksander Kielland i Reknesparken, Amtmann Krogh ved Nedre Gravlund og Kongebjørka.

17. mai 2018_brosjyre

09.40 BEKRANSNING AV MONUMENTET OVER KRIGENS OFRE
Kvam og Sellanrå skolekorps og flaggborgen deltar.

09.50 BEKRANSNING AV BJØRNSONMONUMENTET
ved Romsdalsmuseets Leikarring.
Langmyra skolemusikkorps og flaggborgen deltar.

SAMLING TIL 17. MAI-TOGET VED ELVEBAKKENOMRÅDET
Oppstillingsplass og rekkefølge i toget ser du på bildet nederst i artikkelen, eller i brosjyren over hele programmet.
Barnehagene stiller opp kl. 09.40.

 

 

Tegnet av: Lone Marie Haltvik, 2. klasse på Kviltorp skole

10.00 17. MAI-TOG
(Barnetoget) etter følgende rute:
Fr. Nansensgt.– Øvre veg – Spolertbakken(Elvegt.)– Storgata – Myrabakken – Sandvn. – Bj. Bjørnsonsveg – Sykehuset – Parkvn. – Reknesparken.
Barnehagene og Molde juniorkorps svinger opp fra Bj. Bjørnsonsv. syd for St. Carolus og fortsetter forbi Chateauet til Reknesparken.

11.15 REKNESPARKEN
Molde Janitsjar: Moldesangen.
Barnas tale v/Jolie Welday Girmay og Eik Gundersen-Røvik, Langmyra skole.
Molde Janitsjar: Vi ere en nasjon vi med.
Premiering for tegnekonkurransen til forsidemotiv i 17.mai-programmet.
Molde Janitsjar: Ja, vi elsker dette landet.
Fuglset Mannskor og kor fra Molde kulturskole deltar som sangerstøtte.
Salg av is og brus.

Etter programmet i Reknesparken, blir det lokale arrangement med leiker o. l. etter følgende tidsskjema:
Kl. 12.00 Sellanrå skole.
Kl. 12.30 Kvam, Langmyra, Nordbyen og Kviltorp skoler.

Ca. 12.00 FESTGUDSTJENESTE I REKNESPARKEN.
(Gudstjenesten flyttes til Molde Domkirke ved dårlig vær.) Domprost Olav Gading. Fuglset Mannskor deltar.

12.15 ROMSDALSMUSEET
Romsdalsmuseets Leikarring danser på museumsområdet.
Salg av is og brus fra Hammervoll-låven.

14.00 MELLOM TOGENE PÅ PLASSEN
Teatret Vårt presenterer kulturinnslag i Kafe Kurt. Åpen kafe.

15.45 SAMLING TIL BORGERTOG VED ELVEBAKKENOMRÅDET
Oppstillingsplass og rekkefølge i toget er gjengitt på neste side i programheftet.

16.00 BORGERTOG
etter følgende rute:
Fr. Nansens gt. – Øvre veg – Parkvn. – Sandvn. – Amtm. Krohgsgt. – Storgata – Romsdalsgata – Øvre veg – inn på skoleplassen (Kjøretøy ledes ut av toget ved Ranvikhjørnet).

17.15 SKOLEPLASSEN
Alle korpsene spiller: «Norge i rødt, hvitt og blått»
Molde Janitsjar: Gud signe vårt dyre fedreland.
Tale for dagen v/Fylkeskultursjef Heidi Iren Vedlog Olsen
Molde Janitsjar: Ja, vi elsker dette landet.
Premiering av beste innslag i Borgertoget. Russens tale.

17.00 NASJONALFEST METODISTKIRKEN

18.00 NASJONALFEST PÅ FRELSESARMEEN
Dagens taler: Gunnar Skrede. Variert program – god servering.

18.00 NASJONALFEST MOLDE BEDEHUS
Festtaler: Kåre Eikrem. Kaffe og kaker.

18.00 17. MAI-FEST I DOMKIRKEKJELLEREN
Molde KFUK/KFUM og KIA – «Middag på tvers.»

18.30 FESTKONSERT I BJØRNSONHUSET
Molde Brass Band. Solist: Hanne-Marit Mordal Iversen. Dirigent: Helge Haukås.


17. mai-program for distriktet

BOLSØYA
08.00 Flaggheising på skolen.
Bolsøya Hornmusikk spiller rundt på øya.
11.15 Oppstilling til Folketog fra skolen.
11.20 17. mai-tog: Fra skolen – rundt Dragarøra – tilbake til skolen.
12.00 Tale for dagen. Leker på skoleplassen. Kiosksalg.

SEKKEN
12.00 Barnetog fra Sekken oppvekstsenter.
Toget returnerer til skolen der det blir korpskonsert, tale, leker, matservering.

KLEIVE
10.00 Gudstjeneste i Kleive kirke.
10.50 Oppstilling til toget (ved kirka).
11.00 Tog starter.
11.30 Hornmusikk og sang ved omsorgssenteret – toget fortsetter til Kleivehallen.
12.15 17. mai-tale av 7. klasse-elever og leder FAU inne på Grendahuset.
12.30 Leker/aktiviteter – kiosksalg.
13.00 Middagssalg i regi av Lions.
15.00 Slutt.

HJELSET/SKJEVIK
09.45 Korpset spiller på Hjelset.
11.00 17. mai-tog fra Eurospar Skjevik – Sjøvn. – Røravn. – Sjøvn. – Reitbakken – Åsvn.– Skjevik skole. Oppmøte senest kl. 10.40.
12.00 Tradisjonell feiring på skolen. Taler for dagen.
Leiker for barn og voksne. Kiosksalg.

SOLEMDAL
13.00 Oppstart med aktiviteter og leiker for små og store.
14.00 Tog rundt byggefeltet. Bolsøya Hornmusikk spiller.
14.30 Tale for dagen v/Rannveig Jenset.
16.00 Samling inne med leiker, årets avis, allsang og premieutdeling.
Åpen kiosk og kafe hele dagen.

VÅGSETRA
08.00 Flaggheising Skåla omsorgssenter og Vågsetra skole.
10.00 Vågsetra skole og ungdomskorps spiller ved Skåla omsorgssenter.
10.00 Gudstjeneste i Røvik kirke.
11.00 17.mai-tog fra Røvik kirke til Vågsetra skole.
12.30 Tale for dagen. Leker for store og små. Kiosksalg.
15.00 Avslutning på Vågsetra.

KORTGARDEN
10.00 17.mai-tog fra Skålheim
Tale for dagen v/Per Arnt Harnes. Salg av kaffe og kaker
Leker og konkurranser for barn og voksne


Oppstilling for borgertoget i Molde sentrum:

17. mai 2018_oppstilling til tog

01 Flaggborg
02 17. mai-komiteen
03 Kommunestyret
04 Kviltorp og Nordbyen skolekorps
05 Molde Volleyballklubb
06 Molde håndballklubb
07 Molde Shito-ruy Karateklubb
08 Poppeloppeteateret
09 Molde svømme- og livredn.-klubb
10 Føniks fallskjermklubb
11 Skåla IL
12 Kvam og Sellanrå skolekorps
13 MFK
14 Molde bokseklubb
15 Molde Drill
16 Langmyra skolekorps
17 Molde Turnforening
18 Sp.kl. Træff
19 Molde Danseklubb Noise
20 Sp.kl. Rival
21 Molde Taekwon-Do
22 Molde Bowlingklubb
23 Molde swing og rockeklubb
24 Molde Seilforening
25 Molde Hestesportsklubb
26 Røde Kors/Norsk Folkehjelp
27 Høgskolen i Molde
28 MOI
29 Molde Janitsjar
30 Molde golfklubb
31 NMK
32 Russen
For å unngå farlige situasjoner bes alle å unngå bilkjøring inn til oppstillingsplassen

 

Tips en venn Skriv ut