Veiledet selvhjelp

veil selvhjelp

Bare et mindretall av personer med lett til moderat angst og/eller depresjon mottar i dag behandling for disse lidelsene. Ved å ta i bruk veiledet selvhjelp kan flere raskere få psykisk helsehjelp.

Forskning viser at veiledet selvhjelp bygget på kognitiv terapi er like effektivt som tradisjonell behandling. (Les mer her)

Veiledet selvhjelp kan være et selvstendig behandlingstilbud eller et supplement til andre behandlingsformer som f.eks medisinsk behandling eller samtaleterapi.

Veiledet selvhjelp betyr at helsepersonell formidler eller henviser til selvhjelpsmateriell, enten i form av brosjyrer, bøker eller elektronisk baserte programmer. Samtidig tilbys pasienten oppfølgingssamtaler via telefon.

Eksempler på hva som kan være aktuelt for veiledet selvhjelp er:

  • stresshåndtering og problemløsning
  • hvordan en kan motvirke overdreven negativ tenkning og pessimisme
  • hvordan en kan øke mengden av aktiviteter i hverdagen som gir opplevelse av mestring og tilfredsstillelse
  • hvordan en kan bruke støttespillere i nærmiljøet og bli en bedre støttespiller for seg selv, og unngå sosial isolasjon.

Veiledet selvhjelp er for mange det beste alternativet for behandling, og kan være til stor nytte for å skape en varig endring for deg som sliter med angst eller depresjon.

Mer om veiledet selvhjelp

Tips en venn Skriv ut