Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valg logo

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september. Dette ble fastsatt i statsråd 16. mars

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. 

I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag.

Det innebærer at listeforslag må være innlevert til det aktuelle valgstyret innen 1. april 2019 kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Det er ikke nok at det kun er postlagt.

Krav til listeforslag, skjema og veiledning kan du lese mer om på valg.no:

Tips en venn Skriv ut