Vågsetra barne- og ungdomsskole

Enhetsleder:  Rannveig Jenset
Adresse: Isdamvegen, 6456 Skåla
Telefon: 908 99 433
E-post: Vaagsetra.skole@molde.kommune.no
Hjemmeside: Vågsetra barne- og ungdomskole


Vågsetra barne- og ungdomsskole er en 1. – 10. skole. Skolen ligger på Skåla, og får sine elever fra hele Skålahalvøya.

Skoleåret 2018/2019 vil det være 286 elever og ca. 40 ansatte ved Vågsetra barne- og ungdomsskole. Skolen er ny med alle de fasiliteter et nytt skolebygg rommer: Digitale tavler, godt utstyrte spesialrom, amfi, kantine og lyse undervisningsrom. Uteområdet er også i særklasse. Vi har en skoleplass som inviterer til lek og aktivitet i tillegg til et nærområde med fjord og fjøre, Isdammen med gapahuk, marka og fjellet.

Skolens visjon er «Mestre sammen», noe organisering og arbeidsmåter gjenspeiler. Ikke minst gjenspeiles det i hvordan nye medarbeidere blir mottatt med inkludering, støtte og veiledning.

Kommende skoleår trenger vi blant annet lærere som har kompetanse i:
Matematikk, naturfag, engelsk, tysk, KRLE, musikk, kunst- og håndverk og kroppsøving. Vi søker etter lærer på småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Satsningsområder neste skoleår vil være:

  • Tidlig innsats (1 -4) med videreføring av iPad-prosjektet for 1. klasse.
  • Språkløypene.
  • Vurdering for læring.
  • Pedagogisk analyse.

Vi vil alltid være opptatt av:

  • En god håndtering av elevsaker og § 9A i opplæringsloven.
  • Et godt samarbeid med hjemmet.
  • Elevenes psykiske helse.
Tips en venn Skriv ut