Transporttjenester

Jente i rullestol.jpgNoen funksjonshemmede er avhengige av dør-til-dør-transport. Transportstøtte for funksjonshemmede et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er ment som et hjelpemiddel for den som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere konkrete steder hvor det tilgjengelige parkeringstilbud ikke kan benyttes.

Les mer om transporttjenestene i venstremenyen.

Tips en venn Skriv ut