Tilskuddsordninger

Aker Stadion

Frivillige lag og organisasjoner har mange muligheter til å finansiere sine tiltak og aktiviteter.

Molde kommune lyser på våren ut tilskudd til kulturmidler. Samtidig er det mulig å søke om tilskudd fra Dagligvarebransjens kulturfond og Stiftelsen Aker Stadion. Hele året er det også mulig å søke om tilskudd til Kulturarrangement og idrettsarrangement på Norgesmesterskaps nivå og til bygg og anlegg i regi av frivillige organisasjoner.

Molde kommune har avtale med Tilskuddsportalen. Denne gir frivillige lag og organisasjoner tilgang til et verktøy for aktivt arbeid med å søke om tilskudd til sin aktivitet.Det er mange muligheter til å søke om tilskudd, både fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Lokale aktører sine tilskuddsordninger er som regel godt kjent, men det finnes også et stort mangfold tilskuddsordninger som ikke er så lett å få kjennskap til.

Møre og Romsdal fylke fordeler blant annet tilskudd fra spillemidlene til utstyr, idrettsanlegg og kulturbygg. Søknadene skal gå gjennom Molde kommune.

Tros- og livssynssamfunn kan søke om tilskudd. Kravskjema sendes til fylkesmannen.

Les mer om de enkelte ordningene, kriterier og søknadsfrister i venstremenyen.

 

 

Tips en venn Skriv ut