Kontor for tildeling og koordinering

Tildelingskontoret

Leder:                  Tone Borge Løkhaug
E-post:                 tildelingskontoret@molde.kommune.no

Telefon:               902 11 980 åpent 12-15

Tildelingskontoret har ansvar for fullstendig saksbehandling av helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til Lov om helse og omsorgstjenester. Kontoret har også kontakt mot helseforetaket ved håndtering av melding om ferdigbehandlet pasient.

Kontor for tildeling og koordinering gir generell informasjon og rådgiving i forhold til boliganskaffelse, boligmarked og kommunale tilbud. Kontoret holder til på rådhuset.

 

 

Tips en venn Skriv ut