Tenk brannsikkerhet på hybel

røykvarslere2

Mange studenter kommer nå til Molde for å studere. Sentral beliggenhet og pris er ofte avgjørende faktorer når studenter velger hvor de skal bo, men de bør heller ikke glemme brannsikkerheten.

 

- Brannsikkerheten er et viktig moment å ta med i vurderingen før du som student bestemmer deg for valg av hybel. Sjekk at det finnes rømningsveier i tilfelle brann, at røykvarslere fungerer og at det finnes slukkeutstyr, sier leder på forebyggende avdeling i Molde brann- og redningstjeneste Jon Børge Horneland.

Mange huseiere leier ofte ut en del av boligen som hybel, men det er ikke alltid at disse er egnet som egen boenhet. Ofte kan dårlige rømningsveier eller andre branntekniske mangler være et problem. Det er utleiers ansvar å sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende, men det er viktig at studentene selv tar ansvar for å sjekke dette før de inngår leiekontrakt. 

Er du i tvil om brannsikkerheten er ivaretatt i boligen så er det bare å ta kontakt med brannvesenet for bistand.

Før du leier: 
- Tenk gjennom hvordan du skal komme deg ut av boligen hvis det skulle begynne å brenne: Er det gode nok rømningsmuligheter? 
- Sørg for at boligen er utstyrt med røykvarsler, at denne virker som den skal og at du høre varselet på alle oppholdsrom. 
- Sørg for at boligen er utstyrt med godkjent slokkeutstyr. Enten husbrannslange eller håndslokker med pulver (6 kg) eller skum (6 l). Håndslokkere må være minimum slokkeklasse 21A eller høyere.  

Når du flytter inn: 
- Tidlig varsling er et av de viktigste kriteriene for at liv ikke skal gå tapt i tilfelle brann. Sjekk jevnlig at røykvarsleren fungerer slik den skal. 
- Hold rømningsveiene ryddige. I blokker og bygårder med mange beboere i hver oppgang er dette en særlig utfordring. 
- Sett deg inn i hvordan slokkeutstyret virker. 
- Oppdager du feil med det branntekniske utstyret må eier varsles om dette.

slokke klasse står på etikett
Håndslokker med slokkeklasse 55A. Minste godkjente verdi er 21A.

Tips en venn Skriv ut