Vil du bli støttekontakt?

Gutt som smiler

En støttekontakt er en lønnet person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

De som kan ha nytte av støttekontakt er bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, psykisk utviklingshemmede, mennesker med MBD, autister, psykiske lidelser eller epilepsi.

En overordnet oppgave er å hjelpe dem som har behov for assistanse til å få en meningsfull fritid.
 

En støttekontakt må

  • være over 18 år
  • være interessert i å arbeid med mennesker
  • være stabil og pålitelig
  • ha evne til samarbeid
  • kunne sette grenser
     

Støttekontakt - noe for deg?

Dersom du er interessert i å bli støttekontakt, send oss en søknad
 
 

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om det å være støttekontakt, ta kontakt med

Bente Farstad
Telefon sentralbord: 71 11 10 00
Telefon direkte: 71 11 19 54
E-post: postmottak@molde.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut