Stenges for gjennomkjøring i ett år

Idrettens hus - Bekkevollvegen

Moldelivegen stengt for gjennomkjøring

Molde vann og avløp KF har startet arbeidet med å skifte ut vann-og avløpsanlegget i Moldelivegen, på strekninga fra Aukravegen/Idrettens hus og til rundkjøringa ved Bekkevoll skole i Bekkevollvegen.

I første omgang er vegen stengt fra Aukravegen og til Per Amdams veg (markert med rødt i kartet over). Det er ventet at denne strekninga er stengt i ca to måneder. Deretter flyttes arbeidet lenger vest, og vegen stenges da fra Per Amdams veg og til Bekkevollvegen (markert med grønt i kartet).

Dermed vil denne strekninga av Moldelivegen være stengt for gjennomkjøring i ca ett år, men adkomst til Romsdalsmuseet og til eiendommene vil være mulig enten fra øst eller vest - alt ettersom hvor langt arbeidet har kommet.

Molde vann og avløp KF minner om at det ikke er tillatt å kjøre gjennom Per Amdams veg, og at for eksempel Bekkevollvegen - Parkvegen kan brukes i stedet.

Gående og syklende kan passere anleggsområdet i hele anleggsperioden.

Hensikta med arbeidet er å skifte ut gamle rør på grunn av alder, samt å separere overvann (takvann/drensvann) og spillvann (kloakken). På denne måten blir det vesentlig mindre avløpsmengder å ta hånd om i kommunens avløpspumpestasjoner og renseanlegg, noe som gir store reduserte driftskostnader.

Tips en venn Skriv ut