Starter støttesenter for kriminalutsatte

Ramon Araya (ansatt i Molde kommune) og Kristin Mathisen Austvik (ansatt i politiet) skal jobbe i det nyoppretta støttesenteret for kriminalutsatte.

Ramon Araya (ansatt i Molde kommune) og Kristin Mathisen Austvik (ansatt i politiet) skal jobbe i det nyoppretta støttesenteret for kriminalutsatte. De vil ha kontor på politistasjonen i Molde.

Støttesenteret skal tilhøre Møre og Romsdal politidistrikt, men skal jobbe i tett samarbeid med kommunen.

Kontorets ansvar og oppgaver er å tilby mennesker utsatt for integritetskrenkende kriminalitet hjelp og støtte gjennom hele straffesaksprosessen, ved å gi:

  • Psykososial støtte
  • Oppfølging
  • Informasjon
  • Veiledning
  • Lose til blant annet kommunalt tjenesteapparat
Tips en venn Skriv ut