Sommerjobb 2019

Molde kommune har behov for sommerferievikarer!

Følgende enheter har ledige stillinger i sommer:

  • Tiltak funksjonshemmede
  • Glomstua omsorgssenter
  • Bergmo omsorgssenter
  • Kirkebakken omsorgssenter
  • Råhaugen omsorgssenter
  • Kleive og Skåla omsorgssenter
  • Ressurstjenesten - botjenesten
  • Molde bydrift - park

Oversikt over ledige stillinger og søknadsskjema finner du her.

Slik søker du på ledig stilling i Molde kommune


Mer om stillingene:

Ressurstjenesten

Ressurstjenesten, enhet for psykisk helse og rus, har behov for ferievikarer i botiltak og oppsøkende tjenester.
Arbeid på dagtid eller turnustjeneste med arbeid på dag og kveld eller natt. Hovedoppgaver: sikre beboer et godt hjem med tjenester i tråd med behov og ønsker, daglig omsorg og miljøarbeid, praktiske gjøremål i og utenfor bolig, samt oppsøkende arbeid hjemme hos brukere.
Til stillingsutlysning og søknadsskjema.  
Søknadsfrist er 29.03.19

 

Glomstua omsorgssenter

Glomstua omsorgssenter har behov for sommervikarer for sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Dette gjelder både sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter, kjøkken og bofellesskap.
Til stillingsutlysning og søknadsskjema. 
Søknadsfrist er 30.04.18.

 

Kleive- og Skåla omsorgssenter

Kleive- og Skåla omsorgssenter har behov for ferievikarer på sykehjemmene, i hjemmetjenesten, kjøkkenet (Kleive) og på vaskeriene. Hovedferien avvikles fra 25. juni - 19. august. Skriv i søknaden hvor du helst vil jobbe (Kleive eller Skåla), hvilket arbeidsområde/ avdeling og hvilket tidsrom som er aktuelt for deg. Søkere som kan arbeide mest mulig av ferieperioden vil bli prioritert.
Til stillingsutlysning og søknadsskjema.
Søknadsfrist er 15.03.19.

 

Kirkebakken omsorgssenter

Kirkebakken omsorgssenter er et sjukehjem med tre avdelinger. To korttidsavdelinger og en langtidsavdeling. Alle med 16 plasser.
Hovedoppgaver er stell, pleie og aktivisering av våre pasienter. Vi søker en medarbeider med relevant utdanning. Søkere uten utdanning kan også søke, da vil personlig egnethet blir vektlagt.
Til stillingsutlysning og søknadsskjema.
Søknadsfrist er 22.04.19.

 

Råkhaugen omsorgssenter

Ved Råkhaugen omsorgssenter er det behov for ferievikarer til pleie- og omsorgsoppgaver og renholdsoppgaver i institusjonen,samt assistent i vaskeriet. Turnustjeneste med arbeid på dag og kveld, eller natt.
Vi ønsker sykepleiere/hjelpepleiere, evt. studenter innen fagområdet som ferievikarer. Har du praksis eller interesse innenfor eldreomsorgen ta kontakt med oss! Hovedferien avvikles fra 25. juni - 19 . august. Skriv i søknaden hvilket arbeidsområde og hvilket tidsrom som er aktuelt for deg.
Til stillingsutlysning og søknadsskjema.
Søknadsfrist er 31.05.19.

 

Bergmo omsorgssenter

Bergmo omsorgssenter er er et omsorgssenter med hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter og kjøkken.Institusjonen har 47 langtidsplasser fordelt på tre etasjer. De søker sommervikarer til dagsenter, renhold, kjøkken og pleie.
Til stilllingsutlysning og søknadsskjema
Søknadsfrist er 18.02.19

Tips en venn Skriv ut