Sommerjobb 2019

Molde kommune har behov for sommerferievikarer!

Følgende enheter har ledige stillinger i sommer:

  • Tiltak funksjonshemmede
  • Glomstua omsorgssenter
  • Bergmo omsorgssenter
  • Kirkebakken omsorgssenter
  • Råhaugen omsorgssenter
  • Kleive og Skåla omsorgssenter
  • Ressurstjenesten - botjenesten
  • Molde bydrift - park

Oversikt over ledige stillinger og søknadsskjema finner du her.

Slik søker du på ledig stilling i Molde kommune


Mer om stillingene:

Molde bydrift - park

Arbeidsoppgavene omfatter skjøtsel og drift av kommunens  parker, friområder og gravsteder. Vi søker hovedsakelig etter ungdommer over 18 år som kan arbeide i perioden april - august. Man må være glad i jobbe ute, og både kunne jobbe selvstendig, og i samarbeid med andre. Erfaring med lignende arbeid er en fordel. Du må i tillegg ha helse til å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen. Søknadsfrist er 25.02.19.

Ressurstjenesten

Ressurstjenesten, enhet for psykisk helse og rus, har behov for ferievikarer i botiltak og oppsøkende tjenester.
Arbeid på dagtid eller turnustjeneste med arbeid på dag og kveld eller natt. Hovedoppgaver: sikre beboer et godt hjem med tjenester i tråd med behov og ønsker, daglig omsorg og miljøarbeid, praktiske gjøremål i og utenfor bolig, samt oppsøkende arbeid hjemme hos brukere. Søknadsfrist er 29.03.19

Tiltak funksjonshemmede

  1. Botjenesten / Avlastninsgtjenesten yter omsorg, opplæring og kompenserende tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonshemmede. Tjenesten ytes i den enkeltes hjem og er individuelt tilrettelagt. Arbeidet innebærer nødvendig ledsageransvar til arbeidstilbud, dagsenter, helse og fritidstilbud.Stillingene går i turnus med helgearbeid.
  2. Enen dagsenter gir arbeidstilbud, aktivitestilbud og grunnleggende ferdighetstrening til samme målgruppe. Tilbudet er tilpasset brukerens behov, interesser og yteevne. Dagjobb.

Søknadsfrist er 10.02.19.

Glomstua omsorgssenter

Glomstua omsorgssenter har behov for sommervikarer for sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Dette gjelder både sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter, kjøkken og bofellesskap. Søknadsfrist er 30.04.18.

Kleive- og Skåla omsorgssenter

Kleive- og Skåla omsorgssenter har behov for ferievikarer på sykehjemmene, i hjemmetjenesten, kjøkkenet (Kleive) og på vaskeriene. Hovedferien avvikles fra 25. juni - 19. august. Skriv i søknaden hvor du helst vil jobbe (Kleive eller Skåla), hvilket arbeidsområde/ avdeling og hvilket tidsrom som er aktuelt for deg. Søkere som kan arbeide mest mulig av ferieperioden vil bli prioritert. Søknadsfrist er 15.03.19.

Kirkebakken omsorgssenter

Kirkebakken omsorgssenter er et sjukehjem med tre avdelinger. To korttidsavdelinger og en langtidsavdeling. Alle med 16 plasser.
Hovedoppgaver er stell, pleie og aktivisering av våre pasienter. Vi søker en medarbeider med relevant utdanning. Søkere uten utdanning kan også søke, da vil personlig egnethet blir vektlagt. Søknadsfrist er 22.04.19.

Råkhaugen omsorgssenter

Ved Råkhaugen omsorgssenter er det behov for ferievikarer til pleie- og omsorgsoppgaver og renholdsoppgaver i institusjonen,samt assistent i vaskeriet. Turnustjeneste med arbeid på dag og kveld, eller natt.
Vi ønsker sykepleiere/hjelpepleiere, evt. studenter innen fagområdet som ferievikarer. Har du praksis eller interesse innenfor eldreomsorgen ta kontakt med oss! Hovedferien avvikles fra 25. juni - 19 . august. Skriv i søknaden hvilket arbeidsområde og hvilket tidsrom som er aktuelt for deg. Søknadsfrist er 31.05.19.

Bergmo omsorgssenter

Bergmo omsorgssenter er er et omsorgssenter med hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter og kjøkken.Institusjonen har 47 langtidsplasser fordelt på tre etasjer. De søker sommervikarer til dagsenter, renhold, kjøkken og pleie. Søknadsfrist er 18.02.19

Tips en venn Skriv ut