Søk om tilskudd/lån for tilpasning/utbedring av bolig

Tilskudd til tilpasning av bolig

Huseier og andelseier i borettslag kan søke tilskudd til tilpasning av helårsbolig som bebos av husstand med minst en person med nedsatt funksjonsevne. Tildeling skjer etter økonomisk behovsprøving.

Maksimumsbeløp er for tiden kr 40 000,- pr. husstand.

Boligtilskudd tildeles normalt bare èn gang.

Søknader behandles ettersom de kommer inn.

HER finner du mer informasjon om tilskudd til tilpasning av bolig.

Lån til utbedring av bolig

Lån til utbedring av bolig kan gis til husstander hvor minst ett medlem er: over 60 år eller sosialt vanskeligstilt. Boligen må være i bruk som helårsbolig. 

Lånets formål kan være utbedring av tak, etterisolering, skifting av dører/ vinduer, utbedring av bad o.l.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. 
 

Søknad om startlån til kjøp av bolig

Kan søkes av:

  • Unge i etableringsfasen
  • Barnefamilier eller enslige
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Flyktninger

Søknadsskjemaer og nærmere opplysning om låne- og tilskuddsordningene finner HER

Alternativt kan du henvende deg til
NAV Molde på telefon 55 55 33 33

Mer om de forskjellige låna i Husbanken finner du her.

 

Tips en venn Skriv ut