Skole og utdanning

Elev og lærer ved Bergmo ungdomsskole

Molde kommune har ansvar for å legge til rette for:

  • Et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6-16 år
  • Tilpasset og tjenlig grunnskoletilbud til funksjonshemmede elever i grunnskolen
  • skolefritidsordning (SFO)
  • Opplæringstilbud til ulike grupper voksne
  • Kompetanseheving til lærere og andre ansatte i samsvar med læreplanene
  • Tilrettelegge for utvikling av lærende skoler
  • Grunnskolestatistikk GSI
Tips en venn Skriv ut