Skole - hjem samarbeid

Samarbeidet mellom skole og hjem blir regulert av lover, forskrifter og læreplan.

Skolen skal støtte hjemmet i oppfostringa av ny generasjon, og forberede de unge på oppgaver i samfunnet.

Foreldre og foresatte har hovedansvaret for å følge opp egne barn, og må derfor ha medansvar i skolen. Skolen plikter å legge til rette slik at samarbeidet med hjemmet skjer.

 

Aktuelle lenker:

Retningslinjer for skole - hjem samarbeidet i grunnskolen i Molde kommune.

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) for grunnskolen i Molde kommune

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen FUG_logo.jpger et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. 


 

 
 
 
Tips en venn Skriv ut