Skjema A-Å


A
Anleggsutbygging tilrettelagt for idrett- og friluftsliv, registreringsskjema
Anmodning om forhåndskonferanse

B
Barnehageplass 2016/2017 Søknad/Endring/Oppsigelse (ønsker oppstart våren 2017)
Barnehageplass 2017/2018 (ønsker oppstart fra nytt barnehageår august 2017)
Besøkshjem, søknad om å bli
Biblioteklånekort for deg over 15 år, registreringsskjema
Brukerundersøkelse i Ressurstjenesten i Molde kommune - Molde Arbeid og Kvalifisering

E
Etablering av frisør- hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v., skjema

F
Frivilligprisen i Molde kommune, forslag til kandidat
Fyrverkeri/pyroteknisk vare, søknad om salg og oppbevaring

G
Grunnskoleopplæring ved Molde voksenopplæringssenter, søknad

H
Har du en god idè ?

I
Innmeldingsskjema 1. skoleår

K
Kart, bestillingsskjema
Kommunale utleieboliger, søknad om leie
Kulturhuset, søknad om å leie
Kulturprisen i Molde kommune, forslag til kandidat
Kulturtilskudd, søknad

L
Ledsagerbevis, søknadsskjema

M
Meddommere lagrettmedlem - søknad
Meldeskjema for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v
Melding om arrangement til Brann- og redningtjenesten
Melding om bruk av ild utendørs i Aukra, Eide, Misund, Nesset og Molde kommune

N
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt, søknad

O
Omsetningsoppgave for alkohol

P
Parkeringsgebyr, klageskjema
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, legeerklæring
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, søknad

R
Rask Psykisk Helsehjelp, kontaktskjema
Rådhuskantina, bestillingsskjema
Rådhusplassen, søknad om å leie
Rådhussalen, søknad om å leie

S
Salgsbevilling for alkohol, søknad
Serveringsbevilling, søknad
SFO-plass, søknad
Skadeverk og tagging, skjema for forenklet anmeldelse
Skjenkebevilling - enkeltanledning, søknad
Skjenkebevilling, søknad
Skogtiltak i området som omfatter kommunedelplan for Moldemarka, meldeskjema
Støttekontakt, søknad om engasjement

T
Treningstider ved idrettsanlegg, søknad
Træffsalen - Bjarnestua, søknad om å leie

U
Universell utforming i Molde sentrum
Tips en venn Skriv ut