Skjema A-Å


A
Anleggsutbygging tilrettelagt for idrett- og friluftsliv, registreringsskjema
Anmodning om forhåndskonferanse

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling
Barnehageplass - barnehageåret 2018/2019 (ønsket oppstart august 2018) Søknad/Endring/Oppsigelse
Besøkshjem, søknad om å bli
Biblioteklånekort for deg over 15 år, registreringsskjema
Brukerundersøkelse - Feiervesenets tilsyn - Distrikt 3
Brukerundersøkelse i Ressurstjenesten i Molde kommune - Molde Arbeid og Kvalifisering

E
Etablering av frisør- hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v., skjema

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Forslag til vegnavn
Frivilligprisen i Molde kommune, forslag til kandidat
Fyrverkeri/pyroteknisk vare, søknad om salg og oppbevaring

G
Godkjenning av skoler og barnehager, meldeskjema
Grunnskoleopplæring ved Molde voksenopplæringssenter, søknad

H
Har du en god idè ?
Håndbok for en rusfri hverdag, bestillingsskjema

I
Innmeldingsskjema 1. skoleår

K
Kommunale utleieboliger, søknad om leie
Kommunestyrets planvedtak, klageskjema
Kulturhuset, søknad om å leie
Kulturprisen i Molde kommune, forslag til kandidat
Kulturtilskudd, søknad

L
Ledsagerbevis, søknadsskjema

M
Meddommere lagrettmedlem - søknad
Meldeskjema for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v
Melding om arrangement til Brann- og redningtjenesten
Melding om bruk av ild utendørs i Aukra, Eide, Misund, Nesset og Molde kommune

N
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt, søknad

O
Omsetningsoppgave for alkohol

P
Parkeringsgebyr, klageskjema
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, legeerklæring
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, søknad

R
Rask Psykisk Helsehjelp, kontaktskjema
Rådhuskantina, bestillingsskjema
Rådhusplassen, søknad om å leie
Rådhussalen, søknad om å leie

S
Salgs- og skjenkebevilling - enkeltanledning, søknad
Salgsbevilling for alkohol, søknad
Serveringsbevilling, søknad
SFO-plass, søknad
Skadeverk og tagging, skjema for forenklet anmeldelse
Skjenkebevilling, søknad
Skogtiltak i området som omfatter kommunedelplan for Moldemarka, meldeskjema
Støttekontakt, søknad om engasjement

T
Treningstider ved idrettsanlegg, søknad
Træffsalen, søknad om å leie

U
Universell utforming i Molde sentrum
Tips en venn Skriv ut