Rengjøring av hovedvannledninger

Vannkrane - ScanStockPhoto_image_980863_600x493

Molde Vann og Avløp KF gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Molde. Rengjøringen skjer hovedsakelig om sommeren, men rengjøring blir ved behov også gjennomført ellers i året. De som bor i de aktuelle områdene som skal rengjøres vil som hovedregel bli varslet i forkant gjennom Molde kommunes telefonvarslingssystem. Spyling av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden.

Spyling.jpgKommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Ved rengjøring åpnes det ventiler i vannkummer i perioder inntil ca 30 minutter, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales å ikke benytte vannbrukende maskiner under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne inntil det blir klart.

Ved spørsmål, ta kontakt med vannvakta på telefon 93 23 14 31.

 
 
Tips en venn Skriv ut