Reiselivssatsing

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Reiselivnæringen er i stor grad stedbunden, den er arbeidsintensiv og er i mye større grad enn andre næringer avhengig av
attraksjonskraften til regionen. Et tett samarbeid mellom næringen og det offentlige/kommunene som tilrettelegger og utvikler er derfor svært viktig for å kunne øke verdiskapingen. 

Prosess

Molde Nærinsgforum initierte derfor et prosjekt for utarbeide en masterplan for reiselivsnæringen. Høsten 2017/vinteren 2018 har det vært gjennomført et omfattende arbeid med å utvikle en masterplan for reiselivsnæringen i Nesset, Midsund, Molde og i sluttfasen Aukra kommune. Disse representert ved både politisk og administrative ressurser har bidratt i arbeidet sammen med reiselivsaktører og næringsforumene.

Styringsgruppe

Didrick Ose, DID Adventure
Erik Berg, Classic Norway
Gunnar Kvalsund, Midsund Næringsforum
Henriette Kitel, Thon Hotel Moldefjord
Hilde Stenmark Kvennes, Romsdals-museet
Jorid Søvik; Molde og Romsdal Havn
Kolbjørn Stølen, Midsundtrappene
Odd Helge Gangstad, Midsund kommune
Per Olav Eidsæter, Eidsvåg B&B
Randi Myhre, Molde Kommune
Roar Lange, Travel Inspector
Rolf Jonas Hurlen, Nesset kommune
Torgeir Dahl, Molde kommune
Torunn Dyrkorn, Visit Nordmøre og Romsdal
Ulrik Sverdrup Molton, Nesset Næringsforum
Britt Flo, MNF, koordinator og prosjektleder

Mål

Målet er å øke den lokale verdiskapingen gjennom en tydelig posisjon og et bredt og godt utviklingssamarbeid aktørene mellom - også de som ikke nødvendigvis definerer seg innenfor reiseliv. Ambisjonen er at i 2030 er de fire kommunene et senter for aktivitetsturisme i regionen. Kundene som er par, mindre grupper, bedrifter, organisasjoner og cruisegjester kommer til
Molde og regionen for helårs soft-adventure opplevelser kombinert med kultur i en urban ramme. De fire kommunene har tatt posisjon som det mest foretrukne reisemålet på
Vestlandet for opplevelser innen vandring, sykkel og fiske i kombinasjon med kultur- og idrettsarrangementer. Regionen er dessuten kjent for et høykvalitets lokalmatkonsept.

Tiltak

Med bakgrunn i ovenfornevnte, som er et resyme av status, muligheter og mål, er det definert en omforent posisjon og profil for de fire kommunene, og det er satt opp to hovedinnsatsområder;
· tiltak for å utvikle attraksjonskraft
· markedstitak
Innenfor disse områdene er det satt opp ulike tiltak som skal gjennomføres de tre kommende årene for å øke verdiskapingen. De fleste av tiltakene er fellestiltak. Dette krever at det settes inn en person med ansvar for igangsetting og oppfølging av tiltak for utvikling av attraksjonskraft og en person som har ansvar for å salg av Molde på kartet, inn mot kurs- og konferansearrangører, turoperatører og agenter, ift produktlanseringer mv.

Iverksettelse av planen

Igangsetting av prosjektet er helt avhengig av at det settes inn dedikerte ressurser som skal jobbe strategisk og målrettet innen de to satsingsområdene. Etter at planarbeidet ble
avsluttet er det etablert en mindre styringsgruppe som er ansvarleg for iverksetting og gjennomføring av planen. Styringsgruppen består av:
Torgeir Dahl, Molde kommune, leder
Erik Berg, Classic Norway
Henriette Kitel, Thon Hotel Moldefjord
Kolbjørn Stølen, Midsundtrappene
Rolf Jonas Hurlen, Nesset kommune
Torunn Dyrkorn, Visit Nordmøre og Romsdal
Arnt Sommerlund, Aukra Næringsforum
Britt Flo, MNF, koordinator og prosjektleder

I tråd med planen er vi nå i gang med å få på plass to personer som skal jobbe med tiltakene på fulltid. Arbeidet er organisert som egne prosjekter,i regi av MNF innen de to
hovedinnsatsområdene:
· Produktutviklingstiltak for å utvikle attraksjonskraft
· Markedstiltak for å få flere møter, intencivreiser, konferanser og eventer til Molde ( MICE)
Atle Braute er allereie ansatt som salgssjef MICE og starter i jobben 17. september.

Kontaktperson

Britt Flo, Molde Næringsforum. www.moldenf.no. E-post: britt.flo@moldenf.no. Mobil: 90 79 90 05

Tips en venn Skriv ut