Redusert foreldrebetaling i barnehage

Rimeligere barnehage for de som tjener minst.
 

Søknaden sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert i

Maksimalpris for en barnehageplass er 2 990 kroner per måned for heltidsplass, der kost kommer i tillegg. Maksprisen er endret fra 1.januar 2019. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Søknaden skal sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert i. 

Trenger ikke ny søknad for søsken

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon for flere barn. Den regnes ut automatisk.

Husk skattemeldinga

Siste års skattemelding (selvangivelsen) legger du ved/ laster opp som vedlegg til søknad som dokumentasjon.

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020 kan først sendes når skattemeldinga for 2018 foreligger.
Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 15.juni 2019.

 

Varighet

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra den første hele måneden etter at Molde kommune mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret.

All redusert betaling blir gitt etter kommunale satser, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i.

  • Redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt
  • Gratis kjernetid for barn mellom 3 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt

 

Søknadsskjema - Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvordan beregnes moderasjonen?

Hvem kan søke, og hvordan?

Lover og retningslinjer 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut