Rapporter fra Telemarksforskning

Telemarksforsking har utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i molderegionen. Telemarksforskning har levert 5 delrapporter med tema: 

Tips en venn Skriv ut