Radikalisering og voldelig ekstremisme

Sint ung mann

Hvordan kan vi forebygge radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme i Molde?


I alt forebyggende arbeid må vi være bevisst på risikofaktorer og hvordan vi motvirker dem. Vi håper veilederen kan bidra til økt bevissthet og kunnskap om hvordan vi kan redusere faren for radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi ønsker å være i forkant, og å gripe inn tidlig med tiltak. Dette er like viktig i alt forebyggende arbeid, enten det gjelder radikalisering og utvikling av ekstremisme eller eksempelvis skolefrafall, rusproblematikk, kriminalitet eller innen helsearbeid

Denne veilederen er laget for ansatte i skole, barnevern, helse, kultur, fritid, politi og andre som arbeider med mennesker.

Veilederen skal gi informasjon om hvilke tegn vi må være bevisst på, og hvordan vi møter og følger opp personer i Molde som står i fare for å radikaliseres og utvikle voldelig ekstremisme.


Innholdet i veilederen er hentet fra ulike nasjonale veiledere, og er tilpasset Molde kommune. Den er resultat av et samarbeid mellom Molde kommune og Molde politistasjon.

Viktige telefonnummer angående bekymring for radikalisering:

(Mer info under tabellen)

Navn

Rolle

Telefonnummer

Morten Myking Radikaliseringskontakt i Molde kommune  917 57 480
Aida Murariu Radikaliseringskontakt i Molde kommune  916 52 744
Politiet Radikaliseringskontakt i politidistriktet 02800
Politiet Kriminalitetsforebyggere i Molde 02800

Kontakt politiet direkte på telefon 02800 hvis det gjelder:

  • opplysninger, mistanke eller viten om planlegging av voldelig ekstremisme.
  • opplysninger om utreise av fremmedkrigere eller støtte til terrororganisasjoner.

Ved nødsituasjon, ring 112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du:

Målgruppe, formål og innhold 
Din plikt til å avverge lovbrudd 
Definisjoner og sentrale begrep 
Mulige bekymringstegn  
Mulige risiko- og beskyttelsesfaktorer 
Trinnvis oppfølging av bekymring 
Ressurser i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme 

Din plikt til å avverge lovbrudd

 

Tips en venn Skriv ut