Psykisk helsetjeneste ambulerende tjeneste

strå  psykisk helse

Ambulerende tjeneste kan kontaktes på telefon:
93 23 14 05.

Telefontid hver dag kl 12.30 - 14.00.

Eller på e-post
post.psykiskhelse@molde.kommune.no
NB!! IKKE send personopplysninger i epost!!!

 

Har du utfordringer i livet som du vil jobbe med?

Trenger du bistand i en periode for å møte og takle disse utfordringene på en lettere måte?

I psykisk helsetjeneste - ambulerende tjeneste, tilbyr vi å støtte deg i ditt arbeide mot en lettere/bedre/enklere hverdag.

Hos oss kan du få:

  • Hjelp til å identifisere dine utfordringer
  • Støttesamtaler
  • Flere former for aktivitetstilbud: Rosestua- aktiv på dagtid-trening-småsnekring/hobbyaktivitet-naustet med mer-tur i skog og mark
  • Lære hvordan håndtere dine utfordringer på en bedre måte
  • Sosial trening på forskjellige arenaer
  • ADL trening
  • Følge på møter med nav, fastlege og andre (ansvarsgruppe)
  • Hjelp til å lage en plan for hvordan mestre hverdagen på en bedre måte
  • Hjelp til å få kontakt med andre du trenger støtte fra en periode ( Lege, spes.h.tj , RPH .,hj. spl, nav, evt. frivillige organisasjoner/andre

Psykisk helsetjeneste -  ambulerende tjeneste, er sammensatt av en tverrfaglig gruppe mennesker med forskjellige utdanninger og forskjellige interesser. Vi søker å utnytte ressursene til hver enkelt til ditt beste i din innsats for en «bedre» hverdag.

Første gang vi møtes vil vi sammen med deg prøve å få oversikt over hva dine utfordringer er - en avklaring. Her bruker vi et skjema som du fyller ut samtidig som vi snakker sammen om dine utfordringer. Kanskje må vi møtes en gang til for å få klarhet i hva som er viktigst for deg å jobbe med.

Ut i fra denne avklaringen vil vi sette inn  tiltak fra rett tjeneste i rett mengde. Ting endrer  seg, behov endrer seg, og vi vil derfor etter tre måneder evaluere vårt samarbeid. Du vil derfor i første omgang få et vedtak på tjeneste i tre måneder. Ser vi at behov endrer seg, vil vi regulere tjenesten du mottar deretter. Det kan være at du nå har mindre behov, har behov for en annen tjeneste, eller at du trenger vår bistand noe lenger tid. På denne måten holder du og vi fokuset på hva som er viktig for deg å jobbe med, og håpet er at det vil korte ned tiden du trenger for å få en «bedre» hverdag, der du håndterer dine utfordringer på en bedre måte.

Vi jobber etter en recoverybasert modell. Recovery bygger på en filosofi og holdning om at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske- og /eller rusproblemer. Bedring er en personlig prosess hvor målet er at individet skal gjenvinne kontroll over sitt liv, gjenskape tilhørigheten til nærmiljø, og få et meningsfullt liv på tross av de begrensningene som lidelsen kan forårsake. Viktigste målet er økt livskvalitet. Recovery er ikke klar metodikk, men et fagperspektiv med et tydelig verdigrunnlag hvor dreining fra «pasientsentrert» til «personsentrert» er sentralt. 

Tips en venn Skriv ut