Ressurstjenesten

Vinter i skogen

ENHET FOR PSYKISK HELSE OG RUS

Psykisk helse- og rustjenestene er nå samlet til én enhet, kalt Ressurstjenesten.

Her finner du utvalgt kontaktinformasjon. Mer informasjon finner du i menyen til venstre.

 

Nye henvendelser:

Søknadsskjema eller ring 71 11 16 45. Telefontid mandag - fredag kl. 08:00-12:00

 

Rask psykisk helsehjelp:

Kontaktskjema eller ring 71 11 16 45. Telefontid mandag - fredag kl. 08:00 - 12.00

 

Rådgivningstelefoner:

Psykisk helsetjeneste

Ring 932 31 405. Telefontid mandag - fredag kl. 13.00-14.00

Rustjenesten

Ring 948 89 759. Telefontid mandag - fredag kl. 13.00-14.00


Hvis du allerede har en kontaktperson, henvend deg direkte til denne.

Kontaktliste ansatte

 

Enhetsleder: Inge Johan Baadnes
Besøksadresse: Hamnegata 35, 6413 Molde
Telefon: 93 23 62 19

Tips en venn Skriv ut