Politiske møter i desember

Kommunestyret
20.12. kl. 13.00, kommunestyresalen, rådhuset

Følg kommunestyrets møte her

Molde formannskap
04.12. kl. 12.00, formannskapssalen, rådhuset
18.12. kl. 18.00, formannskapssalen, rådhuset

Følg formannskapets møte her

Plan- og utviklingsutvalget
11.12. kl. 15.00, formannskapssalent, rådhuset

Drift- og forvaltningsutvalget
10.12. kl. 15.00, Bekkevoll ungdomsskole

Eldrerådet
03.12. kl. 10.00, innsikten, rådhuset

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
06.12. kl. 10.00, formannskapssalen, rådhuset

Ungdomsrådet
13.12. kl. 15.30, formannskapssalen, rådhuset

Molde Eiendom KF
12.12. kl. 14.00, Julsundvegen 13

Kontrollutvalget
05.12. kl. 12.00, Galleriet, rådhuset

Gå til møtekalender og saksdokumenter

ORDFØREREN

Tips en venn Skriv ut