Politiske møter i april

Kommunestyret
19.04. kl. 17.00, kommunestyresalen, rådhuset

Følg kommunestyremøtet live HER

Formannskapet
03.04. kl. 12.00, formannskapssalen, rådhuset
17.04. kl. 18.00, formannskapssalen, rådhuset

Drift- og forvaltningsutvalget
16.04. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Plan- og utviklingsutvalget
10.04. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset
24.04. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Eldrerådet
09.04. kl. 10.00, 2. etg. Innsikten, rådhuset

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
12.04. kl. 10.00, formannskapssalen, rådhuset

Ungdomsrådet
19.04. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Molde Eiendom KF
18.04. kl. 09.00, Julsundvegen 13

Molde Vann og Avløp KF
18.04. kl. 17.00, Plutovegen 7

Moldebadet KF
26.04. kl. 16.00, Moldebadet

Kontrollutvalget
30.04. kl. 12.00, rådhuset, galleriet

Gå til møtekalender og saksdokumenter

ORDFØREREN

Tips en venn Skriv ut