Politiske møter i oktober

Kommunestyret
19.10. kl. 17.00, kommunestyresalen, rådhuset

Kommunestyretmøtene filmes og du kan følge sendingen her

Formannskapet
03.10. kl. 18.00, formannskapssalen, rådhuset
24.10. kl. 18.00, formannskapssalen, rådhuset

Drift- og forvaltningsutvalget
16.10. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Plan- og utviklingsutvalget
17.10. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset
31.10. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Eldrerådet
09.10. kl. 10.00, Innsikten, rådhuset

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
05.10. kl. 10.00, formannskapssalen, rådhuset

Ungdomsrådet
12.10. kl. 15.15, Galleriet, rådhuset

Moldebadet KF
26.10. kl. 16.00, møterom Moldebadet

Molde Eiendom KF
18.10. kl. 14.00, Julsundvegen 13

Molde Vann og Avløp KF
30.10. kl. 17.00, Møterom 1 etg Plutovegen 7

Kontrollutvalget
18.10. kl. 12.00, Galleriet, Molde rådhus

Gå til møtekalender og saksdokumenter

ORDFØREREN

Tips en venn Skriv ut